line
เมนู
เจอกัน Young

ประเพณีแห่เจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร ประจำปี 2567

ร่วมสักการะและชมขบวนแห่เจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาครเพื่อความเป็นสิริมงคล
แชร์บทความนี้
line
line
line

ประเพณีแห่เจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร ประจำปี 2567
วันที่ : 12 - 16 มิถุนายน 2567
สถานที่ : ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง จ.สมุทรสาคร

ร่วมสักการะและชมขบวนแห่เจ้าพ่อหลักเมือง ในงานประเพณีแห่เจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร ประจำปี 2567 งานที่ยิ่งใหญ่และสําคัญที่สุดของจังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งมีมายาวนานกว่า 57 ปี

  • วันที่ 12 - 16 มิถุนายน 2567 ณ ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร
  • วันที่ 13 มิถุนายน 2567 เวลา 09.00 น. แห่องค์เจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร ทั้งทางน้ำ และ ทางบก ตลอดทั้งวัน
  • วันที่ 16 มิถุนายน 2567 เวลา 09.00 น. ไหว้วันคล้ายวันเกิดองค์เจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร

ขอขอบคุณข้อมูลดี ๆ จาก : กระทรวงวัฒนธรรม

GSK ให้ความสำคัญกับความเป็นส่วนตัวของท่านและเราให้คำมั่นสัญญาว่าเราจะจัดการกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านด้วยความระมัดระวัง
หากท่านต้องการทราบถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บ และวิธีการที่เราเก็บข้อมูลเหล่านั้น ท่านสามารถศึกษาได้จาก ประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว