line
เมนู
เจอกัน Young

เทศกาลควายไทยอุทัยธานี ครั้งที่ 12

เรียนรู้ทุกแง่มุมของควายไทยที่ทั้งสนุกและได้ความรู้
แชร์บทความนี้
line
line
line

เทศกาลควายไทยอุทัยธานี ครั้งที่ 12
วันที่ : 9 – 10 มี.ค. 2567
สถานที่ : บริเวณแก้มลิงเขื่อนวังร่มเกล้า จ.อุทัยธานี

‘เทศกาลควายไทยอุทัยธานี’ จัดขึ้นเพื่อช่วยกระตุ้นให้การซื้อขายกระบือในจังหวัดอุทัยธานีมีปริมาณเพิ่มมากขึ้น ทั้งในรูปแบบกระบือสวยงาม และกระบือเนื้อ รวมไปถึงการพัฒนาและปรับปรุงสายพันธุ์กระบือในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานีให้ดียิ่งขึ้น ทำให้ลูกกระบือที่เกิดมามีมูลค่าสูงอีกด้วย

กิจกรรมภายในงานประกอบด้วยการประกวดกระบือลุ่มน้ำสะแกกรัง (เฉพาะกระบือในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานี) จำนวน 16 รุ่น, การประกวดกระบือทั่วไป จำนวน 16 รุ่น และการประกวดกระบือแกรนด์แชมป์ (Grand Champion) ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมนิทรรศการที่เกี่ยวข้องกับกระบือ, การออกร้านจำหน่ายสินค้าปศุสัตว์, สินค้า OTOP ส่วนภาคกลางคืนนั้นจัดให้มีงาน ‘Buffalo Night’ เป็นไฮไลท์ที่ห้ามพลาด

ขอขอบคุณข้อมูลดี ๆ จาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
https://www.thailandfestival.org/content/5780

GSK ให้ความสำคัญกับความเป็นส่วนตัวของท่านและเราให้คำมั่นสัญญาว่าเราจะจัดการกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านด้วยความระมัดระวัง
หากท่านต้องการทราบถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บ และวิธีการที่เราเก็บข้อมูลเหล่านั้น ท่านสามารถศึกษาได้จาก ประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว