line
เมนู
Gen ยัง Active ทอล์ค

‘We Are Ready’ โปรเจกต์แห่งปีของศิริราช ตอกย้ำความพร้อม 4 ด้าน เพื่อสุขภาพที่ดียิ่งขึ้นของคนไทย

คุยกับ ‘ศ. นพ.อภิชาติ​ อัศวมงคล​กุล’​ คณบดีคณะ​แพทยศาสตร์​ศิริราช​พยาบาล ในวันที่ศิริราช ‘พร้อม’ จะ Inspire-Protect-Discover-Share ด้วยมุมมองใหม่
แชร์บทความนี้
line
line
line

Are you Ready?
We Are Ready.

นี่คือเสียงแห่งความพร้อมของ ‘ศิริราช’ ที่พร้อมเปิด 4 ยุทธศาสตร์หลักในการทำงานเพื่อสุขภาวะที่ดีของคนไทยทุกคน

คนไทยรู้จัก ‘ศิริราช’ ในฐานะโรงพยาบาลหลวงแห่งแรกที่ใหญ่และเก่าแก่ที่สุดในประเทศ

กว่า 136 ปี นับตั้งแต่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนามว่า ‘โรงศิริราชพยาบาล’ จุดเริ่มต้นแห่งการให้ก็ถูกส่งต่อไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุด

เช่นเดียวกับ ‘ศ. นพ.อภิชาติ​ อัศวมงคล​กุล​’ ในฐานะคณบดีคณะ​แพทยศาสตร์​ศิริราช​พยาบาลในวันนี้ เป็นหนึ่งในบุคลากรที่ได้เห็นการเปลี่ยนผ่านของศิริราชมากว่า 4 ทศวรรษ นับตั้งแต่วันที่ก้าวเข้าสู่รั้วศิริราชในฐานะนักศึกษาแพทย์

“แม้หลายอย่างจะเปลี่ยนไปตามยุคสมัย แต่สิ่งที่ไม่เปลี่ยนเลยคือความตั้งใจเดิม ศรัทธา และความเชื่อมั่น ตลอดระยะเวลา 136 ปี ศิริราชเป็นโรงพยาบาลที่คนไทยเชื่อมั่นว่าจะสามารถช่วยชีวิตและทำให้คุณภาพชีวิตพวกเขาดีขึ้น”

ถึงจะเป็นโรงพยาบาลเก่าแก่ แต่ศิริราชก็สามารถปรับตัวทันต่อการก้าวผ่านทุกยุคสมัย ด้วย 3 ปัจจัยหลัก

ปัจจัยที่ 1 คือ การยึดมั่นตามคำสอนของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ที่ทรงพระราชทานให้กับแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ว่าให้คิดถึงประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นสิ่งแรก กิจของส่วนตนเป็นสิ่งที่สอง จึงทำให้คนศิริราชให้ความสำคัญกับผู้อื่นก่อนเสมอ โดยเฉพาะคนไข้

ปัจจัยที่ 2 คือ การไม่หยุดพัฒนาตัวเอง บุคลากรของศิริราชทุก ๆ คนให้ความสำคัญกับการศึกษาหาความรู้ใหม่ ๆ ตลอดเวลา รวมถึงการให้บริการก็ต้องปรับให้ทันต่อพฤติกรรมและความต้องการในทุกยุคสมัย

ปัจจัยที่ 3 คือ การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ทางศิริราชพร้อมที่จะสนับสนุนการต่อยอดความคิดและส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ ทุกคนมีสิทธิ์ที่จะสร้างสรรค์ผลงาน ไม่ว่าจะเป็นอาจารย์แพทย์หรือบุคลากรแผนกต่าง ๆ สามารถนำเสนอความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ในงานของพวกเขาและนำมาแชร์กันได้

มากไปกว่านั้น อีกหนึ่งหัวใจสำคัญที่ทำให้ศิริราชยังคงเป็นโรงพยาบาลที่คนไทยให้ความไว้วางใจมากเป็นอันดับต้น ๆ คือเรื่อง ‘ความพร้อม’ นั่นเอง เพื่อตอกย้ำความเป็นศิริราชที่ ‘พร้อม’ (Ready) ทำผลงานและการบริการให้มากยิ่งขึ้น ศ. นพ.อภิชาติ บอกถึงที่มาของการหยิบเรื่องของ ‘ความพร้อม’ สู่ ‘We Are Ready’ โปรเจกต์แห่งปีให้เราพอจะนึกภาพได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Ready to Inspire: ‘พร้อม’ สร้างบุคลากรทางการแพทย์ที่ดีมีคุณภาพแก่สังคมไทย

‘เชื่อมือและเชื่อใจแพทย์ศิริราช’ น่าจะเป็นคีย์เวิร์ดที่คนไทยทุกคนคิดเห็นตรงกัน และศิริราชเองต้องการให้ความเห็นนี้ได้รับการส่งต่อไปยังแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์รุ่นใหม่ด้วยเช่นกัน ท่านคณบดีได้กล่าวเพิ่มเติมอีกด้วยว่า

“ศิริราชมีวัฒนธรรมองค์กรที่เข้มแข็ง ทำให้เราสร้างบุคลากรต้นแบบที่ดีให้กับวงการแพทย์ของไทย อัตลักษณ์ของคนศิริราชต้องเป็นคนที่มีความรับผิดชอบ ทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุด ต้องไม่หยุดพัฒนาตัวเองให้ดียิ่งขึ้น รู้จักทำงานเป็นทีม ทำงานด้วยความตรงไปตรงมา ซื่อสัตย์ สุจริต และต้องคิดถึงประโยชน์ของคนไข้ ประโยชน์ต่อส่วนรวม”

Ready to Protect: ‘พร้อม’ ให้การรักษาและบริการดูแลสุขภาพคนไทยทุกคน

แม้ว่าศิริราชจะมีความพร้อมด้านการรักษา แต่จะดียิ่งกว่าหากคนไทยทุกคนสุขภาพแข็งแรงและไม่เจ็บป่วย แต่เมื่อไรที่ต้องเข้ารับการรักษา ศิริราชก็พร้อมที่จะดูแลคนไทยอย่างเสมอภาค เท่าเทียม

“เราเป็นโรงพยาบาลที่ดูแลคนไข้ทุกระดับชั้น คนไข้ทุกคนจะได้รับการดูแลอย่างเท่าเทียม มาตรฐานที่เราดูแลคือมาตรฐานศิริราชเหมือนกันหมด เพราะเรามีอาจารย์หมอทุกสาขา ครอบคลุมทุกโรคอยู่กว่า 1,000 ท่าน ทุกคนดูแลคนไข้เหมือนดูแลญาติและคนในครอบครัว ไม่ว่าจะมาด้วยสิทธิ์ใด ๆ ก็จะได้มาตรฐานการรักษาที่เท่าเทียมกัน” ศ. นพ.อภิชาติกล่าว

ด้วยมุ่งหวังในการดูแลสุขภาวะคนไทยทุกคนอย่างเท่าเทียม ทางศิริราชเองได้ขยายการดูแลออกไปเป็นหน่วยการรักษาต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น SIRIRAJ H SOLUTIONS ศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์ผู้สูงอายุศิริราช จังหวัดสมุทรสาคร ไปจนถึง ‘Siriraj Mobile Stroke Unit’ หรือหน่วยรักษาอัมพาตเคลื่อนที่ศิริราช ซึ่งเป็น Stroke One Stop สแกน-รักษา-ส่งต่อ จบในที่เดียว และคาดว่าในอนาคตน่าจะเพิ่มเติมหน่วยการรักษาต่าง ๆ เพื่อให้รองรับคนไข้ให้ได้ครอบคลุมมากที่สุด

Ready to Discover: ‘พร้อม’ ทุ่มเทและคิดค้นทุกงานวิจัย เพื่อชีวิตคนไทยที่ดีกว่า

ศูนย์นวัตกรรมข้อมูลศิริราช, ศูนย์วิจัยคลินิก, ศูนย์วิจัยเป็นเลิศ และอีกมากมาย คือส่วนงานหนึ่งที่หลายคนไม่รู้ว่าศิริราชทำเพื่อคิดค้นงานวิจัยด้านการแพทย์ระดับโลกมากมาย

“เราทำวิจัยเพื่อหาองค์ความรู้หรือนวัตกรรมใหม่ที่สามารถนำไปพัฒนาต่อยอด สร้างประโยชน์ให้กับวงการแพทย์และวงการสาธารณสุข ทุกปีเราได้ศึกษาและตีพิมพ์ผลงานวิจัยมากมาย ก่อนจะนำไปสร้างนวัตกรรม สร้างนโยบาย เขียนไกด์ไลน์ให้กับสมาคมต่าง ๆ เพื่อให้คนไทยนำมาใช้ต่อไป

“จากการทุ่มเททำวิจัยของนักวิจัยศิริราช ทำให้ศิริราชสามารถสร้างเครือข่ายกับทีมวิจัยในสถาบันการแพทย์ต่างประเทศมากมาย มีผู้สนับสนุนทุนวิจัยเพิ่มขึ้นทุกปี ซึ่งสิ่งเหล่านี้มีส่วนช่วยให้งานวิจัยของศิริราชมีความเข้มแข็งมากขึ้นเรื่อย ๆ ซึ่งท้ายที่สุดแล้วก็จะสร้างประโยชน์ให้กับคนไทยทุกคนในการได้รับการรักษาที่ดีขึ้นและมีสุขภาพที่ดีขึ้น”

Ready to Share: ‘พร้อม’ สร้างสังคมที่มีคุณภาพและแบ่งปันโอกาสให้กับทุกคน

ศิริราชมีหน่วยงานสำคัญคือศิริราชมูลนิธิ ทำหน้าที่ดูแลและจัดสรรเงินบริจาคเพื่อสนับสนุนกิจกรรมของศิริราชตลอด 70 ปี ทุกความตั้งใจของคนไทยที่ช่วยศิริราชผ่านการสนับสนุนเครื่องมือทางการแพทย์หรือเงินบริจาค ซึ่งใช้ตามวัตถุประสงค์ของคนให้อย่างตรงไปตรงมา

ทั้งนี้ ศ. นพ.อภิชาติ ยังได้กล่าวเพิ่มเติมเพื่อเสริมในประเด็นนี้ให้เห็นภาพชัดเจนขึ้น “สิ่งที่หลายคนอาจนึกไม่ถึงก็คือเงินบริจาคที่ให้ไว้กับศิริราชไม่ได้ช่วยแค่ผู้ป่วยที่ต้องการความช่วยเหลือเท่านั้น เพราะเมื่อศิริราชรักษาเขาจนหายดี เขาก็สามารถกลับไปดูแลครอบครัว ไปทำหน้าที่พลเมืองดี ช่วยกันพัฒนาประเทศของเรา เท่ากับว่ามีคนอีกมากมายที่ได้รับประโยชน์จากเงินบริจาคของทุกท่าน เรียกว่าหนึ่งคนให้ หลายคนได้ ตรงนี้จะเห็นได้ชัดเจนว่าการแบ่งปันของคนไทยทำให้สังคมของเราดีขึ้นได้อย่างมาก ซึ่งศิริราชมูลนิธิก็ยินดีจะเป็นสะพานบุญให้กับการแบ่งปันนี้

“ท้ายที่สุดสิ่งที่จะทำให้ ‘We Are Ready’ แข็งแกร่ง ต้องนำเรื่องนวัตกรรมเข้าไปอยู่ในทุกภารกิจ ไม่ว่าจะเป็นตัวบุคลากรเองต้องมีความรู้ มีมายด์เซ็ตที่จะใฝ่หาความรู้ใหม่ ๆ ทางศิริราชเองก็ต้องมี Infrastructure ที่ซัพพอร์ตเขา มีการนำเทคโนโลยีใหม่ ๆ เข้ามา ที่สำคัญเราต้องการคนรุ่นใหม่เข้ามาช่วยงานมากขึ้น ต้องการจินตนาการของคนรุ่นใหม่ ขณะเดียวกันคนศิริราชทุกคนไม่ว่าจะเจนไหนก็สามารถสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ ผมว่านี่จะเป็นแนวทางที่ศิริราชจะต้องดำเนินการในปีนี้ และจะทำให้ภาพของคำว่า ‘We Are Ready’ ชัดเจนมากยิ่งขึ้น” ศ. นพ.อภิชาติ กล่าวทิ้งท้าย

ศิริราช ‘We Are Ready’
พวกเราพร้อมแล้ว ที่จะทำงานอย่างหนัก เพื่อสุขภาวะที่ดีของทุกคน

ขอบคุณข้อมูลดี ๆ จาก
https://thestandard.co/apichat-asavamongkolkul/?fbclid=IwAR2nLezuXt8FsMF58cNLqbI13TNvCZj2_vS2PxEntzMrNMm3Ft6OIjxxCyA

GSK ให้ความสำคัญกับความเป็นส่วนตัวของท่านและเราให้คำมั่นสัญญาว่าเราจะจัดการกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านด้วยความระมัดระวัง
หากท่านต้องการทราบถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บ และวิธีการที่เราเก็บข้อมูลเหล่านั้น ท่านสามารถศึกษาได้จาก ประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว