line
เมนู
ไลฟ์สไตล์

สูงวัยให้สุขใจด้วย ‘3 อ. 2 ส. 1 ฟ.’ รหัสป้องกันโรคเพื่อวัย 50+

หลักง่าย ๆ ที่ช่วยให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพกายและใจที่เต็มเปี่ยมไปด้วยพลัง
แชร์บทความนี้
line
line
line

แม้จะสูงอายุ แต่ก็ยังสามารถมีความสุขได้ทั้งกาย และใจ ชวนอ่านหลักการง่าย ๆ ที่เรียกว่า ‘3 อ. 2 ส. 1 ฟ.’ ซึ่งช่วยเสริมให้ชาว Gen ยัง Active มีพลังออกไปใช้ชีวิตให้สุขเสรี

รหัส 3 อ.

อ.อาหาร

ลดหวาน มัน เค็ม เพิ่มผักผลไม้ กินอาหารครบ 5 หมู่ ในปริมาณที่เหมาะสม เพิ่มอาหารที่มีแคลเซียมสูง โปรตีน และเน้นอาหารที่ย่อยง่าย โดยเฉพาะเนื้อปลาและถั่วชนิดต่าง ๆ ส่วนผลไม้ควรเป็นผลไม้เนื้อนุ่ม เคี้ยวง่าย เช่น มะละกอ กล้วยสุก ส้ม

หลีกเลี่ยงการปรุงอาหารเค็มจัด หวานจัด แล้วเน้นการปรุงอาหารให้เปื่อยนุ่ม ง่ายต่อการเคี้ยว การย่อย และควรปรุงสุกใหม่ทุกมื้อ

อ.อารมณ์ดี

รู้จักผ่อนคลายอารมณ์เครียด หางานอดิเรกที่ชอบ พักผ่อนให้เพียงพอ

อ.ออกกำลังกาย

หมั่นออกกำลังกายสัปดาห์ละ 4-5 วัน ครั้งละ 30 นาที โดยเคลื่อนไหวกล้ามเนื้อในระดับปานกลางอย่างน้อย 30 นาทีต่อวัน หรือสะสมวันละ 10 นาที เช่น เดิน ปั่นจักรยาน รำมวยจีน

ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยต่อสุขภาพ อาจปรึกษาแพทย์ก่อนออกกำลังกาย เพื่อให้เป็นไปอย่างเหมาะสมกับร่างกายของผู้สูงอายุแต่ละคน

รหัส 2 ส.

งดสูบบุหรี่ และ งดสุรา

อย่างที่รู้กันดีว่า การสูบบุหรี่และการดื่มสุรา นำมาซึ่งผลเสียต่อสุขภาพมากมาย ยิ่งในผู้สูงอายุ ซึ่งมีร่างกายเสื่อมสภาพตามวัย ควรหลีกเลี่ยงภัยร้ายต่อสุขภาพเหล่านี้

รหัส 1 ฟ.

ดูแลฟันให้สะอาด ทำความสะอาดฟันทุกวัน โดยเลือกแปรงสีฟันที่มีขนแปรงนิ่ม ปลายมน แปรงฟันอย่างถูกวิธี อย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง นาน 2 นาที งดอาหารหลังแปรงฟัน 2 ชั่วโมง และแนะนำให้ผู้สูงอายุทำความสะอาดซอกฟันโดยใช้ไหมขัดฟัน และแปรงซอกฟันเพื่อสุขภาพช่องปากที่ดี

ข้อมูลโดย : กรมอนามัย

เอกสารอ้างอิง :
กรมอนามัย. (2563,ตุลาคม, 8).ดูแลผู้สูงอายุด้วยหลัก 3 อ. 2 ส. 1 ฟ.. (2567,มกราคม,17) https://multimedia.anamai.moph.go.th/video-knowledges/vdo-080763/

NP-TH-NA-WCNT-240002

GSK ให้ความสำคัญกับความเป็นส่วนตัวของท่านและเราให้คำมั่นสัญญาว่าเราจะจัดการกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านด้วยความระมัดระวัง
หากท่านต้องการทราบถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บ และวิธีการที่เราเก็บข้อมูลเหล่านั้น ท่านสามารถศึกษาได้จาก ประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว