line
เมนู
เจอกัน Young

ประเพณีสลากย้อมเมืองลำพูน หนึ่งเดียวในโลก ประจำปี 2566

แชร์บทความนี้
line
line
line

วันที่ : 23 - 29 ก.ย. 66
สถานที่ : วัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร อ.เมือง จ.ลำพูน

‘สลากย้อม’ เป็นประเพณีที่มีรากฐานมาจาก ‘ชาวยอง’ หรือกลุ่มชาติพันธุ์ลื้อจากสิบสองปันนา ก่อนจะอพยพมาอยู่ที่เมืองยองในพม่าและย้ายมา ตั้งถิ่นฐานอยู่ในจังหวัดลำพูนเมื่อประมาณ 200 กว่าปีที่แล้ว ประเพณี สลากย้อมเมืองลำพูน เป็นส่วนสำคัญของงานประเพณี ‘ทานสลากภัต’ ซึ่งเป็นการทำบุญประจำปีก่อนออกพรรษา ภายในงานมีการประกวดต้น สลากย้อมที่สวยงามประณีตกว่า 100 ต้น ทั้งยังมีขบวนแห่สุดยิ่งใหญ่ นอกจากนี้ยังไม่ควรพลาดการนั่งรถรางเที่ยวชมวัด โบราณสถาน และสถานที่ประวัติศาสตร์ต่าง ๆ ในเมืองลำพูนเพื่อสัมผัสเสน่ห์ล้านนาอย่าง ลึกซึ้ง

ขอขอบคุณข้อมูลดี ๆ จาก วัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร จังหวัดลำพูน
www.facebook.com/watpratadhariphunchai

GSK ให้ความสำคัญกับความเป็นส่วนตัวของท่านและเราให้คำมั่นสัญญาว่าเราจะจัดการกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านด้วยความระมัดระวัง
หากท่านต้องการทราบถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บ และวิธีการที่เราเก็บข้อมูลเหล่านั้น ท่านสามารถศึกษาได้จาก ประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว