line
เมนู
รู้แล้วยัง

ป้องกัน ‘โรคไม่ติดต่อ’ ใน Gen ยัง Active

โรคไม่ติดต่อในผู้สูงอายุ ป้องกันได้ด้วยการเปลี่ยนจากตัวเรา
แชร์บทความนี้
line
line
line

‘โรคไม่ติดต่อ’ เป็นโรคยอดฮิตของผู้สูงอายุ จากรายงานปี 2565 โดยกระทรวงสาธารณสุข ในระบบ Health Data Center พบว่า ปัญหาสุขภาพของผู้สูงอายุส่วนใหญ่เจ็บป่วยด้วยโรคไม่ติดต่อ

อันดับ 1 โรคความดันโลหิตสูง 46.06%
อันดับ 2 โรคเบาหวาน 21.12%
อันดับ 3 โรคหลอดเลือดสมอง 2.43%

เหตุผลที่ต้องตระหนักถึงเรื่องนี้ เพราะโรคไม่ติดต่อเป็นโรคที่ใคร ๆ ก็อยากหนีห่าง เนื่องจากเป็นแล้วไม่หาย และมีการดำเนินของโรคที่เป็นไปอย่างช้า ๆ ผู้ป่วยต้องเข้ารับการรักษาที่ต่อเนื่องยาวนาน ส่งผลกับชีวิตประจำวันเป็นอย่างมาก นอกจากนี้โรคไม่ติดต่อยังเป็นสาเหตุหลักของการเสียชีวิตก่อนวัยอันควร

รู้จักและเข้าใจโรคไม่ติดต่อ เพื่อระวังสุขภาพ

โรคไม่ติดต่อ (NCDs, non-communicable diseases) หรือโรคที่ไม่สามารถแพร่กระจายโรคจากคนสู่คนได้ แต่มีปัจจัยเสี่ยงมาจากรูปแบบการใช้ชีวิต โดยเฉพาะผู้สูงอายุที่ผ่านช่วงเวลาทำงานมาก่อน รวมถึงเป็นวัยที่ภูมิร่างกายต้านทานโรคได้น้อยลง ยิ่งต้องดูแลตัวเองเป็นพิเศษ

ยิ่งไปกว่านั้น พฤติกรรมสุขภาพที่ไม่เหมาะสม เช่น การดื่มสุรา การสูบบุหรี่ การกินอาหารหวาน มัน เค็ม และการไม่ออกกำลังกาย ล้วนเป็นสาเหตุที่ก่อให้เกิดโรคต่าง ๆ เมื่ออายุมากขึ้น

 • โรคเบาหวาน การที่ร่างกายไม่สามารถควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้ ทำให้มีระดับน้ำตาลในเลือดสูง จากภาวะที่ร่างกายไม่ตอบสนองต่อฮอร์โมนอินซูลิน และผลิตฮอร์โมนอินซูลินไม่เพียงพอ ปัจจัยเสี่ยงของโรคเบาหวานคือ ภาวะน้ำหนักเกินหรือโรคอ้วน การสูบบุหรี่ การดื่มแอลกอฮอล์ การไม่ออกกำลังกาย และการบริโภคแป้งและน้ำตาลที่มากเกินพอดี
 • โรคความดันโลหิตสูง มีปัจจัยเสี่ยง ได้แก่ การบริโภคเกลือและอาหารที่มีไขมันชนิดอิ่มตัวมากเกินไป ภาวะน้ำหนักเกินหรือโรคอ้วน การสูบบุหรี่ การดื่มแอลกอฮอล์ และการไม่ออกกำลังกาย
 • โรคหลอดเลือดสมอง มีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นจากภาวะเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ภาวะน้ำหนักเกินหรือโรคอ้วน การสูบบุหรี่ การดื่มแอลกอฮอล์ และการไม่ออกกำลังกาย
 • โรคไตวายเรื้อรัง มีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นจากภาวะเบาหวาน ความดันโลหิตสูง การบริโภคเกลือมากเกินไป ภาวะน้ำหนักเกินหรือโรคอ้วน และการสูบบุหรี่
 • โรคถุงลมโป่งพอง มีปัจจัยการเกิดโรคจากการสูบบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าเป็นระยะเวลานาน และการสัมผัสมลภาวะทางอากาศ ซึ่งเกิดได้ทั้งในและนอกตัวอาคาร
 • โรคมะเร็งปอด มีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นจากการสูบบุหรี่เป็นระยะเวลานาน และการสัมผัสมลภาวะทางอากาศ

ดูแลสุขภาพทุกวัน ป้องกันโรคไม่ติดต่อได้

แม้โรคไม่ติดต่อจะเป็นภัยใกล้ตัวที่เกิดขึ้นกับใครก็ได้ แต่หากคุณเป็น Gen ยัง Active ต้องยิ่งใส่ใจ และเข้าใจเรื่องนี้มากยิ่งขึ้น พร้อมดูแลสุขภาพให้ห่างไกลจากโรคของผู้สูงอายุด้วย 6 ปัจจัยสำคัญ ดังนี้

 1. กินอาหารครบ 5 หมู่ หลีกเลี่ยงอาหารที่มีรสหวาน มัน เค็ม รวมไปถึงอาหารฟาสต์ฟู้ด ของหวาน ขนมกรุบกรอบ น้ำอัดลม อาหารที่มีกรดไขมันอิ่มตัว และไขมันทรานส์มาก
 2. ออกกำลังกายเป็นประจำ อย่างน้อยสัปดาห์ละ 5 วัน วันละ 30 นาที (อย่างน้อยสัปดาห์ละ 150 นาที) และหมั่นเคลื่อนไหวร่างกายระหว่างวัน เช่น การเดิน การแกว่งแขน หรือการขึ้นลงบันได
 3. จัดการกับอารมณ์ ฝึกสมาธิ และผ่อนคลายความเครียด เช่น ฟังเพลง ทำงานอดิเรก พบปะเพื่อนฝูง
 4. ลด ละ เลิก การสูบบุหรี่ ที่เป็นอันตรายทั้งต่อตนเองและผู้คนรอบข้าง
 5. ไม่ดื่มสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์
 6. หลีกเลี่ยงการสัมผัสมลภาวะทางอากาศทั้งในและนอกตัวอาคาร

นอกจากนี้ การตรวจสุขภาพประจำปีโดยเฉพาะในวัย Gen ยัง Active เป็นสิ่งที่ไม่ควรมองข้ามอย่างยิ่ง เพราะหากตรวจพบว่ามีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคไม่ติดต่อตั้งแต่เนิ่น ๆ จะทำให้ดูแลรักษาสุขภาพได้ตรงจุดมากขึ้น ด้วยการควบคุมอาหารและการออกกำลังกายที่เหมาะสม ซึ่งจะช่วยป้องกันการเกิดโรคไม่ติดต่อใน Gen ยัง Active ได้นั่นเอง

ข้อมูลโดย : กรมอนามัย
เรียบเรียงโดย: รศ. นพ.สัมมน โฉมฉาย
ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

GSK ให้ความสำคัญกับความเป็นส่วนตัวของท่านและเราให้คำมั่นสัญญาว่าเราจะจัดการกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านด้วยความระมัดระวัง
หากท่านต้องการทราบถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บ และวิธีการที่เราเก็บข้อมูลเหล่านั้น ท่านสามารถศึกษาได้จาก ประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว