line
เมนู
ไลฟ์สไตล์

ชวนรู้จัก ‘ศูนย์บริการสุขภาพผู้สูงอายุ ศิริราช-สมุทรสาคร’

ร่วมขับเคลื่อนสังคมผู้สูงอายุให้สุขภาพดีและมีคุณภาพ ณ 'ศูนย์บริการสุขภาพผู้สูงอายุ ศิริราช-สมุทรสาคร'
แชร์บทความนี้
line
line
line

“เพราะการรักษา ไม่ได้อยู่เฉพาะในโรงพยาบาล…และโรงพยาบาลที่ดีที่สุดคือบ้าน หมอพยาบาลที่ดีที่สุดคือคนในครอบครัว”

บนพื้นที่ 25 ไร่ ถนนเลียบคลองสี่วาพาสวัสดิ์ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร คือพื้นที่แห่งศูนย์บริการสุขภาพผู้สูงอายุ ศิริราช-สมุทรสาคร ภายใต้การกำกับดูแลของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งวางแผนพัฒนาการรักษาพยาบาลเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุของประเทศไทยอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2528 เป็นต้นมา

ศูนย์ฯ แห่งนี้จะทำหน้าที่รักษาฟื้นฟูผู้ป่วยสูงอายุ มุ่งเน้นการดูแลแบบ Intermediate Care กล่าวคือ เมื่อผู้สูงอายุพ้นจากการเจ็บป่วยในระยะเฉียบพลันแล้ว สามารถเข้ารับการรักษาต่อที่ศูนย์ฯ เพื่อฟื้นฟูร่างกายที่ถดถอยไประหว่างเจ็บป่วยเฉียบพลัน ให้แข็งแรงดังเดิมหรือใกล้เคียงเดิม ก่อนกลับไปพักฟื้นต่อที่บ้าน ป้องกันการกลับมาเจ็บป่วยซ้ำด้วยความพร้อมและปลอดภัย ป้องกันการกลับมาเจ็บป่วยซ้ำ ขณะเดียวกันสามารถช่วยลดระยะเวลาการรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล และทำให้โรงพยาบาลสามารถจัดสรรทรัพยากรเพื่อดูแลผู้ป่วยทุกคนได้อย่างทั่วถึงมากขึ้น ควบคู่ไปกับการให้ความรู้ ความเข้าใจ ให้ความมั่นใจและกำลังใจแก่คนในครอบครัวของผู้ป่วยสูงอายุ เพื่อสร้างศักยภาพในการดูแลกันและกันต่อไปในอนาคต

โดยเมื่อต้นปีที่ผ่านมา นายผล ดำธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธีเปิดการให้บริการ Soft Opening ศูนย์บริการสุขภาพผู้สูงอายุ ศิริราช-สมุทรสาคร โดยมี ศ.นพ.อภิชาติ อัศวมงคลกุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ศ.คลินิก นพ.วิศิษฎ์ วามวาณิชย์ รองคณบดีฝ่ายพันธกิจบริการทางการแพทย์ฯ รวมถึง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร หัวหน้าส่วนราชการ นายกเทศมนตรีตำบลนาดี คณะผู้บริหาร ทีมแพทย์-พยาบาล และบุคลากรของศิริราช เข้าร่วมพิธีเปิดการให้บริการแบบ Soft Opening ศูนย์บริการสุขภาพผู้สูงอายุ ศิริราช-สมุทรสาคร ในส่วนบริการรักษาพยาบาลผู้ป่วยสูงอายุ ทั้งผู้ป่วยนอก-ผู้ป่วยใน ก่อนเปิดให้บริการเต็มรูปแบบกลางปีนี้

ด้วยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ได้ดำเนินการก่อสร้างโครงการศูนย์บริการเวชศาสตร์ผู้สูงอายุศิริราช หมู่ 1 ต.นาดี อ.เมืองฯ จ.สมุทรสาคร โดยได้รับอนุมัติงบประมาณแผ่นดินประจำปี 2563 และได้วางศิลาฤกษ์เมื่อวันที่ 10 ก.พ. 2563 บนพื้นที่ประมาณ 25 ไร่ ซึ่งได้รับบริจาคจาก นายสัมพันธ์-นางวารุณี อยู่พูนทรัพย์ และยังได้รับเงินบริจาคจากท่านผู้มีจิตศรัทธาอย่างต่อเนื่อง โดยวัตถุประสงค์หลักของโครงการฯ คือการส่งเสริมการผลิตบุคลากรทางสุขภาพในทุกสาขาวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับการดูแลผู้สูงอายุ ตลอดจนผลิตงานวิจัย และให้บริการรักษาพยาบาลผู้ป่วยสูงอายุให้ตรงตามหลักการทางเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ (Geriatric Medicine)

โดยทางศิริราช ได้ดำเนินการก่อสร้างมาอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลาเกือบ 4 ปี ขณะนี้มีความพร้อมที่จะเปิดให้บริการ “ศูนย์บริการสุขภาพผู้สูงอายุ ศิริราช-สมุทรสาคร” แบบ Soft Opening ในส่วนของอาคารผู้ป่วยใน 1 (อาคาร D) หรือ “ศูนย์บริการสุขภาพผู้สูงอายุ ศิริราช-สมุทรสาคร” ซึ่งเป็นส่วนของ “การบริการรักษาพยาบาลผู้ป่วยสูงอายุ” ในส่วนของการบริการผู้ป่วยนอก เป็นการให้บริการตรวจสุขภาพผู้สูงอายุและตรวจรักษาโรคผู้สูงอายุ และในส่วนของการบริการรักษาพยาบาลผู้ป่วยใน จะเปิดให้บริการหอผู้ป่วยสำหรับดูแลผู้สูงอายุในระยะกลาง ที่ต้องการการพื้นฟูและสร้างเสริมสมรรถนะของผู้ป่วยหลังการผ่าตัดหรือหลังการเจ็บป่วยรุนแรงเพื่อให้ผู้ป่วยสามารถช่วยเหลือตนเองได้ดีระดับหนึ่งก่อนกลับบ้าน

ในระหว่างนี้ทางศูนย์ฯ ยังอยู่ระหว่างเร่งดำเนินการก่อสร้างอาคารสำคัญคือ อาคารศูนย์ฟื้นฟูผู้สูงอายุ (อาคาร C) ที่ได้รับเงินบริจาคการก่อสร้างจากมูลนิธิสุขุโม โดยทางศูนย์ฯ จะเปิดบริการแบบเต็มรูปแบบ (Grand Opening) ในช่วงกลางปี 2567 ต่อไป นับเป็นโครงการดี ๆ ที่ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุทั้งกายและใจให้มีคุณภาพ รองรับสังคมผู้สูงอายุอย่างแท้จริง

เรียบเรียงโดย : จีเอสเค

ขอบคุณข้อมูลดี ๆ จาก :
http://www.sakhononline.com/news/2017/?p=36320https://mgronline.com/onlinesection/detail/9670000000914
https://www.facebook.com/siriraj/photos/a.243957410521/10157725600720522/?type=3

NP-TH-NA-WCNT-240001

GSK ให้ความสำคัญกับความเป็นส่วนตัวของท่านและเราให้คำมั่นสัญญาว่าเราจะจัดการกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านด้วยความระมัดระวัง
หากท่านต้องการทราบถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บ และวิธีการที่เราเก็บข้อมูลเหล่านั้น ท่านสามารถศึกษาได้จาก ประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว